Φωτογραφίες φυτώνφθινοπωρινή ερείκη
φθινοπωρινή ερείκη
φθινοπωρινή ερείκη
φθινοπωρινή ερείκη
φθινοπωρινή ερείκη
ρίγανη
ρίγανη
ρίγανη

 Καστανιά

Καστανιά

Καστανιά

 Τίλιο

Τίλιο 

 Παλιούρι

Παλιούρι

Ακονιζιά

Κισσός
 Κισσός

 Κισσός

 Κισσός

Κισσός