Φωτογραφίες μελισσών


Βασίλισσα Buckfast
Eργάτρια buckfast
Eργάτρια buckfast
Eργάτρια buckfast
Βασίλισσα  ligoustica
Βασίλισσα carnica
Σφραγισμένος γόνος